live casino online

>>>>

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy-Policy)หน้าแรก / นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy-Policy)

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริการใน website ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูล และ ดำเนินกิจกรรมให้กับผู้ใช้งาน เราไม่ขายหรือให้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นของผู้ใช้ หรือ ฝากข้อมูลให้แก่บุคคลหรือองค์กรใดๆ การเปิดเผยข้อมูลก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอ และ/หรือ ให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล
เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา และ ผู้ให้บริการของเรายอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับกลุ่มบุคคลที่สาม เราจะทำการตกลงในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เช่นเดียวกัน

การเก็บรักษาข้อมูล
เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของเราอย่างสูงสุด เราต้อง การให้ผู้ใช้งานสบายใจและมั่นใจใช้บริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่คุณกรอกไว้ให้เรา

ความปลอดภัยของข้อมูล
เพราะข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความสำคัญ เราระลึกเสมอว่าจะต้องให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งแรกตระหนักว่าผู้ใช้บริการต้องการความปลอดภัยในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ เช่าใช้พื้นที่เก็บข้อมูลของเรา โดยเราหมั่นสอบถามถึงความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้ให้บริการของเรา เพื่อความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777