live casino online

ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง 2 รุ่น

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง 2 รุ่น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ธันวาคม 2566       147       0

อ. กชพรรณ พุทธประสาทพร

(วิทยากรด้านงานบริการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร โค้ชจุดแข็งและภาพลักษณ์)
 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บรรยกาศการสอน หลักสูตร เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง (Dealing with difficult people) รพ. ลาดพร้าว

ผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาล ทั้งที่ดูแลผู้ป่วยห้อง ER ส่วนตรวจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคม และด้านบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ทั้ง 2 รุ่น เป็นบุคลากรที่สำคัญ และมีผลต่อความพึงพอใจการบริการของโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็น บุคลากรหลักๆของธุรกิจบุคลากรทั้งหมดมีบทบาทในการส่งมอบบริการกับผู้ป่วยโดยตรง ดังนั้น ทักษะการส่งมอบบริการ  การรู้จักประเภทของลูกค้า การจัดการด้านอารมณ์ของตนเอง ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ และการมีด้านบวกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จากบรรยากาศในห้องอบรม ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจ และตั้งใจรับความรู้ต่างๆ การแบ่งปันประสบการณ์ของวิทยากรผู้ซึ่งทำงานด้านาบริการมาหลายปี รวมถึงการแบ่งปันวิธีการจัดการภาวะของตนเองเช่นอารมณ์ ทักษะการฟัง และวิธีสร้างกำลังใจให้ตนเอง เพื่อให้ไม่กระทบต่อผู้เข้ารับการบริการให้ได้มากที่สุด และเสริมทัศคติที่ดีต่อการทำงานต่อไป ผู้เข้าอบรมพึงพอใจ และสนใจมาก รวมถึงจะหยิบยกสิ่งที่เรียนรู้ ไปปรับใช้ในการทำงานให้ดีขึ้นด้วย

การอบรมใช้หลักการหลายแบบ เช่นการนำเสนอความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ตรงๆจากวิทยากร มุมมองความคาดหวังจากลูกค้าภายนอก การใช้บทบาทสมมุติ กิจกรรมเกมส์ และใช้การโค้ช รวมถึงทักษะกระบวนกร ทั้งหมดนี้ได้นำสู่การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และตกผลึกความรู้ได้เอง

จากการได้เรียนสอบถามทีมผู้จัดของโรงพยาบาล ได้รับความพึงพอใจในการอบรมดี และมีการร้องขอให้จัดเพิ่มในหน่วยงานอื่นๆของโรงพยาบาล เพื่อการปรับความรู้ กระบวนการ และทัศนคติของทั้งองค์กร ให้มีทิศทางเดียวกัน เพื่อนำประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ทีมงานทุกหน่วย และโรงพยาบาลเอง

888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777