live casino online

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ตัวอย่างผลงานฝึกอบรมหน้าที่   [ 1 ]

Project Presentation HFA

#บทสรุปคลาสโดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์วันนี้ มาฟัง ผู้เรียน Present Projectอยู่ด้วยกันมาจนใกล้จบโครงการพัฒนาแล้ว ถึงเวลา ที่จะนำไปใช้ ผู้บริหาร ให้ความสำคัญ และร่วมฟังการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย ดีใจที่น้องๆ ที่ดูเหมือน กังวลกับการ present ได้ยินผู้บริหารให้ feedback แล้ว คงดีใจที่ได้ยิน ผู้บริหารว่า ... ฟัง present แล้วไม่นึกว่า น้องๆ ขององค์กร มีศักยภาพ มาก ... ไม่เคยเห็นการ present แบบนี้มาก่อนฟังแล้ว ก็ ปลื้มใจแทน ทีมวิทยากร ที่มีส่วนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้Step หลังจากนี้ ที่ผู้เรียนจะไปพัฒนาทีมงาน ในบางส่วน ก็อยากใช้เครื่องมือ/ตัวช่วยพัฒนา ด้วยระบบ Self Learning แอบดีใจที่ทผู้เรียนเห็นประโยชน์ และอยากนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบในแผนงานด้วย ทีมงาน Entraining ยินดี อยู่เคียงข้าง ช่วยสนับสนุน...ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจ้า เรายังอยู่ด้วยกันไปถึง Phase III Post Assessment ... ผลลัพธ์ ของการพัฒนา#การพัฒนาด้วยหลัก #70:20:10#OnlineMergeOffline#Entraining #บทสรุปคลาสโดย อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์ยินดีกับการพัฒนาตนเองของผู้เข้าร่วมครับ ช่วยให้ผมได้แรงบันดาลใจ ในการพัฒนาการจัดกระบวนการของตนเอง ในแง่มุมต่างๆ และรวมไปถึงการพัฒนาโปรเจ็ค การถอดองค์ความรู้ในองค์กร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับขอบคุณ Pakorn Wongrattanapiboon Nuttha Wongrattanapiboon และ เอ็นเทรนนิ่ง เอ็นมาร์ก ที่ดูแล โค้ช สอน และทำงานร่วมกันมาครับ#ฟา #facilitator #facilitation

  22 ม.ค. 2567    53

เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย (Planning for Target)

มึเป้าหมาย แต่ไม่มีแผนงานที่ดี ก็ยากที่จะบรรลุความสำเร็จ มึแผนงาน แต่ระหว่างทางพบปัญหา ทำให้หมดกำลังใจ ก็ไปไม่ถึงเป้าหมายผู้เรียนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นายช่าง หัวหน้างาน ฝ่ายสนับสนุน ต่างก็นำเป้าหมายของตัวเอง เป็นตัวตั้งและทำให้สอดคล้องกันกับ รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด ซึ่งเป็นหลักการทำงานของบริษัท โดยมี kpi ที่ได้รับจากบริษัท เป็นตัว check point มาตั้งเป็นเป้าหมายแบบ SMART Goal ผ่านกระบวนการวางแผนที่มีคุณภาพ บนกรอบความคิด Growth Mindset และเป็นเชิงบวกวิทยากรเป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนตัวตนของผู้เรียน ให้เขาเห็นศักยภาพที่มีอยู่ สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง ผ่านการใช้คำถามชวนคิด นำพาเขาจากจุดที่เขาติดอยู่ (ปัญหา อุปสรรค) ที่เกิดจากหลุมพรางทางความคิด ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผู้เรียนหลายคนปลดล็อค และนำหลักการ เทคนิค กระบวนการที่ได้เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ และนำมาแลกเปลี่ยน ผ่านกิจกรรมต่างๆในคลาส ได้เป็นอย่างดีส่งท้ายปีด้วยความสุข ขอให้ผู้เรียนเดินทางปลอดภัยกันทุกๆท่านครับ

  4 ม.ค. 2567    130

เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง 2 รุ่น

บรรยกาศการสอน หลักสูตร เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง (Dealing with difficult people) รพ. ลาดพร้าวผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาล ทั้งที่ดูแลผู้ป่วยห้อง ER ส่วนตรวจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคม และด้านบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ทั้ง 2 รุ่น เป็นบุคลากรที่สำคัญ และมีผลต่อความพึงพอใจการบริการของโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็น บุคลากรหลักๆของธุรกิจบุคลากรทั้งหมดมีบทบาทในการส่งมอบบริการกับผู้ป่วยโดยตรง ดังนั้น ทักษะการส่งมอบบริการ การรู้จักประเภทของลูกค้า การจัดการด้านอารมณ์ของตนเอง ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ และการมีด้านบวกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จากบรรยากาศในห้องอบรม ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจ และตั้งใจรับความรู้ต่างๆ การแบ่งปันประสบการณ์ของวิทยากรผู้ซึ่งทำงานด้านาบริการมาหลายปี รวมถึงการแบ่งปันวิธีการจัดการภาวะของตนเองเช่นอารมณ์ ทักษะการฟัง และวิธีสร้างกำลังใจให้ตนเอง เพื่อให้ไม่กระทบต่อผู้เข้ารับการบริการให้ได้มากที่สุด และเสริมทัศคติที่ดีต่อการทำงานต่อไป ผู้เข้าอบรมพึงพอใจ และสนใจมาก รวมถึงจะหยิบยกสิ่งที่เรียนรู้ ไปปรับใช้ในการทำงานให้ดีขึ้นด้วยการอบรมใช้หลักการหลายแบบ เช่นการนำเสนอความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ตรงๆจากวิทยากร มุมมองความคาดหวังจากลูกค้าภายนอก การใช้บทบาทสมมุติ กิจกรรมเกมส์ และใช้การโค้ช รวมถึงทักษะกระบวนกร ทั้งหมดนี้ได้นำสู่การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และตกผลึกความรู้ได้เองจากการได้เรียนสอบถามทีมผู้จัดของโรงพยาบาล ได้รับความพึงพอใจในการอบรมดี และมีการร้องขอให้จัดเพิ่มในหน่วยงานอื่นๆของโรงพยาบาล เพื่อการปรับความรู้ กระบวนการ และทัศนคติของทั้งองค์กร ให้มีทิศทางเดียวกัน เพื่อนำประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ทีมงานทุกหน่วย และโรงพยาบาลเอง

  18 ธ.ค. 2566    149

ทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

เดินทางมาถึงคลาสบรรยายสุดท้ายของปี 2566 ด้วยหมวดหลักสูตรที่ได้สอนเกือบ 80 ครั้งในปีนี้ ทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจผมมักจะเริ่มต้นด้วยการชวนผู้เรียนสร้าง Awareness ของคำ 2 คำ คือ Mindset และ Method Mindset คือ มุมมอง กรอบความคิด ความรู้สึกต่อปัญหาที่เจอ Method คือ ทักษะการคิด เทคนิค เครื่องมือ ในการจัดการปัญหา มี 4 กรณีที่ชวนผู้เรียนคิดและสำรวจตัวเองในเชิงลึก 1. มี Method ที่ดี แต่ขาด Mindset ที่ดี … ก็ไม่อยากแก้หรือแก้ให้มันจบๆไป 2. มี Mindset ที่ดี แต่ขาด Method … ก็ใช้ทรัพยากรและเวลามากเกินไป 3. ขาดทั้ง Mindset และ Method ที่ดี … หนี เลี่ยง เพิกเฉย ละเลยปัญหา 4. มีทั้ง Mindset และ Method ที่ดี … จัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้แน่นอนแล้วก็เริ่มพาผู้เข้าอบรมสร้างทั้ง Mindset และเสริมด้วย Method ของการจัดการปัญหาต่อไป

  18 ธ.ค. 2566    121

การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้ด้านคุณภาพ

เมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสเข้าไปบรรยายหลักสูตร การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้ด้านคุณภาพ (Quality Mindset Awareness)โดยปกติแล้วกระบวนการสอนหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างกรอบความคิด ผมจะใช้เทคนิคและทักษะของโค้ชมากเป็นพิเศษ ใช้คำถามมากกว่าปกติโดยหยิบเอาเรื่องราวของผู้เรียนที่เขาแลกเปลี่ยนมาตั้งเป็นคำถามเพื่อชวนคิด แล้วใช้พลัง(สมาธิ)เพื่อฟังเชิงลึกให้เข้าใจความเชื่อ ตัวตน ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคาดหวังของเขา แล้วจึงเชื่อมโยงกับเนื้อหาเพื่อเดินตาม sequence ที่ออกแบบไว้แต่คลาสนี้มีความแตกต่างที่ระดับของผู้เรียน ทั้งมุมมอง ความเชื่อ เป้าหมายในการทำงาน ความคาดหวังของพวกเขา ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับกระบวนการโค้ชในระดับที่เข้มข้นมากนัก ผมจึงต้องเปลี่ยนมาใช้กิจกรรมที่ยังคงวัตถุประสงค์เช่นเดิมคือการปรับเปลี่ยนกรอบคยามคิดด้วยตัวเขาเอง กิจกรรมนี้คือ “หมวกหกใบ (Six Thinking Hats) เพิ่มบรรยากาศความสนุกเข้าไปแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักการของเครื่องมือและวัตถุประสงค์ของการอบรม เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากภาษา คำพูด ในการแลกเปลี่ยนของเขาและก็จบด้วย commitment เล็กๆที่เขาจะไปปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้งานของเขามีคุณภาพมากขึ้น เพื่อส่งผลดีต่อลูกค้า องค์กร … และตัวพวกเขาเองดีใจที่ตัวเองได้ฝึกฝนรูปแบบการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( Learner Centric )Trust the process but flexible in methods.ยึดมั่นในกระบวนการ แต่ยืดหยุ่นในเครื่องมือและกิจกรรมTraining and Group Coaching (With Activities) ครับ

  18 ธ.ค. 2566    84

เทคนิคการขายและการบริการ ให้สอดคล้องการตลาด

เทคนิคการขายและการบริการ ให้สอดคล้องการตลาดทีอีเอ คอร์ปอเรชั่น14 ธันวาคม 2566เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันที่รู้สึกดีครับ ผู้เรียนมีศักยภาพในการขายผ่านช่องทาง online เป็นหลักกันอยู่แล้ว วิทยากรให้หลักการ เทคนิค กระบวนการ และการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดของตัวเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผ่านเนื้อหาทางด้านการขาย การบริการและการตลาดในสไลด์หลักสูตรวิทยากรใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนสำรวจตัวเอง ผลลัพธ์ออกมาดี ผู้เรียนหลายคนยอมรับว่าสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เกิดจากตัวเขาเอง และเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากการรู้จักตัวเองมากขึ้น เข้าใจลูกค้ามากขึ้น เข้าใจเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานอื่นมากขึ้น และพัฒนาตัวเอง จะทำให้ผลลัพธ์การขาย การบริการ มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสูงขึ้น

  15 ธ.ค. 2566    125

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา

บจก.ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004)หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาโดย อาจารย์ นันทชัย อินทรอักษรวันที่อบรม 8 ธ.ค. 2566ภาพรวมบรรยากาศการฝึกอบรมวันนี้เป็นการซ่อมบำรุงที่ได้มากกว่าการซ่อมบำรุง ได้ทั้งความรู้ในการทำ PM ได้ทั้งวิธีการในการทำ PM และการจัดการบุคคลในการทำ PM เป็นการเรียนสนุกสนาน ไม่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการบรรยาย เพราะเราบรรยายเชิงกิจกรรมกลุ่มนั้นเอง การันตีไม่มีง่วงและมันส์ตลอดการบรรยาย ยกตัวอย่างงานจริง ทำได้จริงจากประการณ์ 17 ปีในโรงงานอุตสหรรมหลังจบการบรรยายผู้เรียนประทับใจเป็นอย่างมาก ผู้เรียนมีความสนใจกระตื้นรื้อร้นในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตามถึงแม้การบรรยายจะจบลงไปแล้ว แต่ทางอาจารย์ยังคงให้คำปรึกษาอย่างเนื่อง อยากให้แก้ไขปัญหาได้จริงๆครับ

  12 ธ.ค. 2566    112

เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel เบื้องต้น

บมจ.สหพัฒนพิบูล รุ่นที่2หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel เบื้องต้น (Basic Microsoft Excel)โดย อาจารย์ นันทชัย อินทรอักษรวันที่อบรม 7 ธ.ค. 2566 ภาพรวมบรรยากาศการฝึกอบรมวันนี้มีความสนุกเฮฮามากกว่ารุ่นที่1 เป็นการเรียน Excel ที่เต็มไปด้วยสาระ ความรู้ และเสียงหัวเราะ รูปบรรยากาศอาจจะน้อยไปสักนิด แต่ความสนุกไม่ได้น้อยเลยวันนี้ก็มีหลากหลายแผนกเข้ามารับฟังการบรรยายแทบจะทุกแผนกเลยก็ว่าได้นั้นแสดงให้เห็นว่าทุกคนให้ความสนใจกับพื้นฐานของหลักสูตร Excel เป็นอย่างดีดังคำที่ว่า รากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษาหลังจากได้ผ่านการฝึกอบรมผู้เรียนเข้าใจภาพรวมในการใช้ Excel เครื่องมือและFunction ต่างๆ ได้มากขึ้น รู้ว่า Excel ทำอย่างนี้ได้ด้วย หาเมนูที่หาไม่เจอมาก่อนหน้านี้และเมนูที่ไม่เคยใช้มาก่อนได้เป็นอย่างดีครับ

  12 ธ.ค. 2566    108

การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

การทำงานเป็นทีม สู่ความสำเร็จBAAN SIRISA9 ธันวาคม 2566 เป็นองค์กรที่มีพนักงาน เป็น asset ที่ดีมีคุณภาพ ทุกคนมีความรู้ความสามารถของตัวเอง ตั้งใจทำงาน ต้องการให้งานออกมาดี วิทยากรมีหน้าที่เป็นโค้ช ใช้คำถาม ชวนคิด ให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เป็นศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ เปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านกรอบความคิดเชิงบวกที่ค่อยๆสร้างขึ้นมาของตัวเองในคลาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เริ่มจากการจัดกลุ่มผู้เรียนตามลักษณะการทำงาน เช่น ขาย บัญชีการเงิน เลขาผู้บริหาร จัดซื้อ บุคคล การตลาด งานก่อสร้าง บริหารนิติ เป็นต้น เพื่อค้นหาคุณค่าของตัวเอง ผ่าน คำสามคำ คือ บุคคลเวิร์ค ทีมเวิร์ค องค์กรเวิร์ค ร่วมกันกับผู้เรียนในทีมเดียวกัน และร่วมกันกับผู้เรียนในทีม function อื่น โดยมีวิสัยทัศน์องค์กรเป็นเป้าหมายผู้เรียนให้ Feedback หลังการอบรมตามที่ตนเองได้รับ (ตามคลิป) คลาสนี้ สนุกและได้ผลลัพธ์ดีๆ

  12 ธ.ค. 2566    105

การสื่อสาร ประสานงานและสอนงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม

วันนี้มาสอนเทคนิคการสื่อสารให้กับคนก่อสร้างโดยวิทยากรที่เข้าใจคนก่อสร้าง(มากๆ)งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องสื่อสารกับคนที่หลากหลายมากที่สุดงานหนึ่งไม่ว่าจะเป็น- ฝั่งเจ้าของงาน / ที่ปรึกษา / ผู้ออกแบบ / CM- ฝั่งผรม.ย่อย / Headman / คนงาน- งานระบบ / ตกแต่ง / แลนด์สเคป- คู่ค้า / ร้านค้า / Suppliers - ทีมงาน / วิศวกร / โฟร์แมน - ในออฟฟิส / บัญชี / จัดซื้อ / HR / การเงิน / สโตร์ด้วยความหลากหลายขนาดนี้รวมถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขด้านเวลา ความเร่งรีบ การเปลี่ยนแปลง ทรัพยากร ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบ เอาตัวรอด อยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งใด แผนกใด ส่วนงานใด ก็ล้วนพยายามปฏิเสธความเป็นสาเหตุของความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ด้วยปัจจัยเหตุเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายเสมอสำหรับผมเมื่อได้รับโจทย์ให้มาบรรยายหลักสูตร“ทักษะการสื่อสาร“ให้กับกลุ่มคนที่ต้องเผชิญความท้าทายเช่นนี้และยิ่งตนเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ อีกทัังในวันนั้นก็มีแนวทางสื่อสารไม่ต่างจากพี่ๆที่เข้าคลาสนี้สักเท่าไรโจทย์ของผมทุกครั้งคือ ทำให้เข้ามองเห็นตัวเอง เข้าใจตัวเอง และยอมรับตัวเอง กับแนวทางการสื่อสารที่เขาใช้ซึ่ง #ไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการการยอมรับตัวเองจะนำไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองผมจึงไม่สามารถแนะนำเขาได้ว่าต้องสื่อสารอย่างไรให้ เจ้าของงานพอใจ ผู้รับเหมาเต็มใจ ลูกน้องมั่นใจ เพื่อนร่วมงานไว้ใจแต่ด้วยความเข้าใจในบริบที่เขาเผชิญโดยไม่สรุป ตัดสิน ตำหนิ กล่าวโทษ กล่าวอ้าง แต่เข้าใจในเชิงกรอบความคิด ความเชื่อ ตัวตน ประสบการณ์ คุณลักษณะบุคคล ที่ทำให้เลือกที่จะสื่อสารออกไปแบบนั้นเขาเริ่มมองเห็นและเข้าใจตัวตนของเขามากขึ้นการใช้บทบาทของโค้ชในการสอนด้วยการตั้งคำถามและการฟัง รวมถึงการให้แนวทางเพื่อเป็นทางเลือก ช่วยลดข้อขัดแย้งในคลาสวันนี้ลงได้มากเพราะวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่เป็นของผู้เรียนตามสไตล์ของแต่ละคนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ

  30 พ.ย. 2566    479

เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel เบื้องต้น

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel เบื้องต้น (Basic Microsoft Excel) บมจ.สหพัฒนพิบูล วันที่ 24/11/66 วันนี้เป็นการปูพื้นฐานความรู้ทางด้าน Excel บางท่านเคยเรียนมาบ้างแล้ว บางท่านไม่เคยเรียน การเรียนในวันนี้จึงเป็นปูพื้นฐานและทบทวนเมนูบางเมนูที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไปในตัว ภาพรวมบรรยากาศการฝึกอบรมวันนี้เต็มไปด้วยสาระและความรู้ ได้ฝึกปฎิบัติลงมือทำ Workshop Excel ทุกหัวข้อ ติดตรงไหนอาจารย์ดูให้ทุกคน เป็นการเรียนที่ทำไปด้วยกัน ดังคำที่ว่าเรียนง่ายๆ แบบจำมือทำกันเลยทีเดียวครับ ทำให้มีทั้งความรู้และเสียงหัวเราะในการเรียนครับหลังจากได้ผ่านการฝึกอบรมผู้เรียนเข้าใจภาพรวมในการใช้ Excel เครื่องมือและFunction ต่างๆ ได้มากขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาฝีมือไปได้อีกขั้น นำไปพัฒนาเข้ากับงานที่ทำได้ครับ

  30 พ.ย. 2566    147

เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ เป็นหลักสูตรที่สอนแล้วสนุกทุกครั้ง ผู้เรียนที่เป็นหน่วยงานสินเชื่อ เครดิต การเงิน จะมีปัญหาหลักๆในด้านการติดตามหนี้ และต้องการให้หน่วยงานขายให้ความร่วมมือ รวมไปถึงการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ค้างชำระการที่เราบอกผู้เรียนว่าไม่ได้มาสอน แต่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกดีและให้ความร่วมมือตลอดการอบรมการสอนแบบ T&GC ช่วยให้เราไม่ได้คาดหวังในผลลัพธ์ เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดกับผู้เรียน ด้วยตัวผู้เรียนเอง การทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการทำงานของสมอง ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเมื่อเขาใช้อารมณ์ เขาสามารถนำเหตุผลมาช่วยตัวเขาเองได้ผลลัพธ์ออกมาดีครับ ผู้เรียน Feedback ว่าเขาต้องหาจุดตรงกลางในการเจรจาของลูกค้าและบริษัท รวมถึงระหว่างสินเชื่อกับเซลล์ว่าควรอยู่ตรงไหน ให้อยู่ตรงกลาง หรือให้สมดุล และเขาสามารถนำกิจกรรมบทบาทสมมติ (role play) ไปใช้ฝึกฝนการประสานงานกับคนอื่น รวมถึงการต้องมีการควบคุมสติตัวเอง ไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ในการนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับคนอื่น

  24 พ.ย. 2566    131

เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด

พนักงานขายสาขาส่วนใหญ่ พบปัญหาการได้รับโอกาสในการเสนอขายกับลูกค้าน้อยลง เนื่องจากลูกค้ามีช่องทางในการใช้บริการทางออนไลน์มากขึ้น ช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดลูกค้าเป็นเพียงเวลาสั้นๆ ที่ลูกค้าเข้ามาชมและสัมผัสสินค้าการให้หลักการการส่องกระจก ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง ยอมรับบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย เปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก หาทางเลือก วิธีการที่เหมาะสม เพื่อทำให้เป้าหมายของตัวเองสำเร็จผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเซลล์ขายรถมืออาชีพ มีความถนัดในการเสนอขาย เชื่อมั่นในตัวเอง และมองว่าการที่ลูกค้าเข้าสาขาน้อยลง ทำให้ยอดขายลดลงเมื่อมีการเรียนรู้จนจบคลาส ผู้เรียน Feedback ว่า การฟังลูกค้า การเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น การเสนอขายลูกค้าให้ตรงกับคุณลักษณะของลูกค้า เป็นสิ่งที่จำเป็น เขาสามารถนำไปฝึกฝนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองได้ ผู้เรียนสนใจที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของ TikTok, youtube และการทำ content เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น

  24 พ.ย. 2566    110

เทคนิคการขายและบริการสำหรับกลุ่ม PC

การสอน เทคนิคการเป็น PC มืออาชีพ ทำให้ได้พบกับนักขายอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผสมผสานทั้งการบริการ การให้ความรู้คำแนะนำในสินค้า และชักจูงให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ เพื่อตัดสินใจซื้อมีการเรียนรู้ตั้งแต่บุคลิกภาพ มารยาท หัวใจบริการ การให้บริการโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer centric) การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ การเจราจาต่อรอง การปิดการขายอย่างเหนือชั้น เป็นต้นผู้เรียน Feedback ว่าเป็นการเรียนรู้ที่สนุก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งการที่ผู้เรียนทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ได้รับมุมมอง แนวคิดดีๆ จากเพื่อนๆ มากมาย มีความสุขที่ได้ยินแบบนั้น เพราะการเรียนรู้วันนี้ ใช้หลักการให้ผู้เรียนคุยกัน แลกเปลี่ยนกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และทุกคำตอบเป็นคำตอบของผู้เรียนเอง ไม่ได้ตัดสินว่าถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ผู้เรียนรู้สึกมีอิสระในการเรียนรู้มากขึ้น วิทยากรเป็นเพียง Falitator คอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

  21 พ.ย. 2566    108

การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

บรรยากาศอบรม Public Course วันนี้ กับหลักสูตร การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล วันที่อบรม 10 พฤศจิกายน 2566โดย อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์คลาส Public เป็นคลาสที่น่าสนใจ เพราะผู้เรียนมาจากหลากหลายบริษัท มีความต่างทางด้านวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการปฏิบัติงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กร และส่งผลดีต่อการเรียนรู้การใช้ story telling และกรณีศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่มักนำมาใช้ในการสอนแบบ public เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้เรียน ใช้เป็น guideline ในการประยุกต์ใช้ในเนื้อหาต่างๆ ทั้งหลักการ เทคนิค กระบวนการ รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อทดลองใช้กับสถานการณ์จริงของแต่ละคน และเป็นการฝึกฝนในคลาส ที่จะสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้วันนี้เป็นอีกคลาสที่รู้สึกดี และผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ครับ

  10 พ.ย. 2566    137

 สร้างจิตสำนึกคุณภาพ ( Quality mindset Awareness )

อิ่มเอิบใจทุกครั้งที่ได้บรรยายหลักสูตร Quality Mindset Awareness ครับเป็นอีกครั้งที่ได้รับฟีดแบ๊คจากผู้เรียนว่าการเรียนหลักสูตร”จิตสำนึกคุณภาพ“ไม่ได้น่าเบื่อหรือเครียดอย่างที่คาดคิดไว้ทีแรกพอกลับมานั่งถอดบทเรียนการสอนของตัวเองว่ากระบวนการสอนอะไรของเราที่ทำให้เขาได้ผลลัพธ์คือ สนุก - ฉุกคิด - นำไปใช้”ลองถอดออกมาได้ 4 ข้อดังนี้1.การเกริ่นกับผู้เรียนตั้งแต่แรกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอน แต่มาชวนคิดและทำให้พวกเขามองเห็นตัวเอง เพราะผมเชื่อว่า “สอนให้คนมีจิตสำนึกนั้นไม่ง่าย ผมจึงทำได้แค่เป็นกระจกให้ทุกคนมองเห็นระดับจิตสำนึกของตัวเอง2.ความที่การใช้กิจกรรมหรืออุปกรณ์ไม่ใช่จุดแข็งของผม ทางเดียวที่จะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ได้จึงต้องเกิดจากตัวผู้สอนเอง ซึ่งจุดแข็งของผมคือ ”การตั้งคำถาม - การฟัง - การเล่าเรื่อง“ ซึ่งจากหลายคลาสก็ทำให้ตัวเองเชื่อมั่นว่าสามอย่างนี้ก็ทำให้คนเรียนสนุกกับการเรียนรู้ได้เช่นกัน3.เทคนิคหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการมีจิตสำนึกได้คือ การเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับงานของเขาด้วย Story telling แล้วใช้การ Coaching ให้เขามองเห็นและเข้าใจตัวเอง 4.แม้จะมีช่วงบรรยากาศความสนุก แต่ผมยังเชื่อว่า “บรรยากาศความเงียบที่เขาได้อยู่กับตัวเอง” โดยไม่มีปัจจัยแวดล้อมมารบกวนหรือเบี่ยงเบนความสนใจ คือ สภาวะที่คนจะตระหนักรู้ได้มากที่สุด การใช้คำถามแบบ Challenging ที่เหมือนไปท้าทายกับความเชื่อเดิมของเขาแล้วพากลับมาอยู่กับการคิดเชิงเหตุผลโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เขากำลังเรียนรู้ ทำให้เขาได้คิดในมุมที่อาจจะมองข้ามไปหรือหลุมพรางความคิดที่เขามี ก็จะช่วยให้เขาคิดถึงการเปลี่ยนแปลงได้เองใดใดแล้วฟีดแบ๊คหนึ่งจากผู้เรียนที่ผมประทับใจและเซอร์ไพรส์มากๆคือ “การเล่าเรื่อง” เพราะคิดว่าตัวเองเล่าเรื่องไม่ค่อยน่าสนุก แต่จากวันนี้คงต้องกลับมามองตัวเองในมุมใหม่ โดยเฉพาะเรื่อง Buttearfly Effect (ผีเสื้อกะพือปีก) ที่มีหลายคนชอบมากและมันทำให้เขาได้มองเห็นตัวเองว่า “บางครั้งแค่จุดเล็กน้อยในงานที่เขามองข้ามหรือคิดว่าไม่เป็นไร แต่กลับส่งผลเสียตามมามากมายอย่างที่ไม่คาดคิดได้”

  6 พ.ย. 2566    153

สร้างจิตสำนึกคุณภาพ (Quality mindset Awareness)

เมื่อวันก่อนมีโอกาสไปบรรยายหลักสูตร สร้างจิตสำนึกคุณภาพ( Quality mindset Awareness ) ให้กับองค์กรที่ผลิตชุดกราวด์สำหรับแพทย์เป็นคลาสที่ผมประทับใจมากที่สุดคลาสหนึ่งของปีนี้เนื่องจากผมได้ใช้บทบาทโค้ชเกือบจะทั้งวันต้องขอบคุณผู้เรียนมากๆที่ไม่โกรธ ไม่โมโห ไม่หงุดหงิดกับคำถามที่ถูกผมถามแม้หลายๆคำถามดูเหมือนจะกวนหรือจี้จุดเขา และการที่เขาอบรมเครื่องมือเกี่ยวกับคุณภาพกันมาเยอะ ใช้อยู่เป็นประจำ รู้จักทุกเครื่องมือที่ถามไป ก็ทำให้ผมมาโฟกันกับการสร้าง mindset ได้มากขึ้นตัวอย่างบทสนทนาเชิงถาม-ตอบ เช่นโค้ช : ถ้าผลิตเยอะขึ้นแล้วมีของเสีย ทำไมเราไม่ผลิตน้อยลง ?ผู้เรียน : ลูกค้าออเดอร์เข้ามาจำนวนมาก โค้ช : ถ้าเช่นนั้นเหตุใดเราไม่แจ้งลูกค้าตอนรับออเดอร์ว่า ถ้าออเดอร์เยอะ อาจจะมีสินค้าที่เป็น NG ปนอยู่ด้วย ?ผู้เรียน : ……………….. (อยู่ในอาการแกล้งตาย)โชคดีที่วิทยากรในฐานะโค้ชทำ Rapport กับผู้เรียนมากพอที่จะคุ้นเคยและเข้ากันได้ รวมถึงการ Set Groud rule ของการสอนก็ช่วยให้เขาเข้าใจและยอมรับรูปแบบแนวทางนี้ดังนั้นการเงียบกับคำถามของวิทยากรในฐานะโค้ชก็สะท้อนว่าเขากำลังฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ผมจึงใช้การเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นที่มาของความคิดเขาและเสริมเทคนิคด้วยบทบาทที่ปรึกษาทันทีโดยกรอบความคิดของผู้ปฏิบัติงานมักมีความเชื่อว่า ถ้า Productivity เพิ่ม … Quality ก็จะลดลง หรือเวลาน้อย คุณภาพก็อาจจะไม่ได้แต่ความเชื่อนี้ตั้งอยู่บนกรอบความคิดคือ การทำแบบเดิมผมมักจะชวนผู้เรียนคิดเรื่องการตั้งสมการเวลาเรามีข้อจำกัดหรืออุปสรรคเยอะ โดยใช้การตั้งคำถามแบบโค้ช เช่น- ถ้าผลิตมากขึ้นแต่ยังได้คุณภาพและลูกค้าพึงพอใจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องใด / ทรัพยากรใด ?- เวลามีจำกัดแต่คนยังทำงานแบบเดิมคิดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อสินค้าและลูกค้า ?- เราจะทำอย่างไรให้ส่งสินค้าได้ทันและลูกค้าได้ของที่มีคุณภาพ ?จากคำถามที่ชวนเขาคิดจะเห็นว่ามีคำว่า ลูกค้า อยู่ในโจทย์เสมอเพราะที่องค์กรนี้ให้ความสำคัญกับคำว่า Customer Centric และผู้บริหารเน้นย้ำอยู่เสมอผมเลยแปลความคำว่า Customer Centric คือ การที่เรามีลูกค้าอยู่ในทุกสมการของการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเลือกวัตถุดิบ วางแผน ตรวจสอบงาน ซ่อมเครื่อง ส่งสินค้า แก้ไขงานหากเรามีกรอบความคิดเช่นนี้ก็จะกลายเป็นจิตสำนึกคุณภาพที่เราฉุกคิดถึงทุกครั้งเวลาจะเกิดความคิดเชิงลบครับ

  24 ต.ค. 2566    194

การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)โดย อาจารย์ นันทชัย อินทรอักษรวันที่อบรม 17 ต.ค. 2566 บรรยากาศการอบรมวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลและความรู้มากมาย ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมและกระตือรือร้น สร้างสรรค์บรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ การฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและเน้นกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ประสบการณ์การเรียนสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นผู้เข้าร่วมจากแผนกต่างๆ มารวมตัวกัน โดยแต่ละคนนำความรู้และมุมมองเฉพาะตัวมานำเสนอ ทำให้การฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตครับ

  20 ต.ค. 2566    176

คิดและทำอย่างไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

สอนที่ระดับ Mindset การฝึกสอนด้วยแนว Training & Group Coaching ( T&GC ) มีหลายระดับตั้งแต่ระดับแรกคืออธิบายความหมาย (สอนตามเนื้อหา) และพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงระดับผู้เรียนเปลี่ยนความเชื่อใหม่ (Belief) ซึ่งจะส่งผลให้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเช่นกันเมื่อวานได้มีโอกาสไปสอนหลักสูตร KAIZEN ให้กับน้องๆวิศวกรของทาง บริษัท อีซูซุเทคนิคัล … ระหว่างสอนก็นึกถึง 7 Steps การพัฒนาการสอนของสถาบันเอนเทรนนิ่งขึ้นมาอีกครั้งจากช่วงปีแรกๆของการสอนหลักสูตรนี้ผมมักจะเน้นไปที่การอธิบายความหมาย เทคนิค หลักการ วิธีการใช้เครื่องมือ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ แต่สิ่งที่พบตอนช่วงทำเวิคช็อปและผู้เรียนได้แชร์ก็ตั้งคำถามกับตัวเองหลายข้อว่า เหตุใดผู้เรียนถึง….- พูดถึงแต่ปัญหาที่เขาคิดว่าแก้ไม่ได้ - พูดถึงแต่ข้อจำกัดที่ทำให้ปรับปรุงงานไม่ได้- พูดถึงแต่คนอื่นที่ควรเปลี่ยนแปลง- พูดถึงระบบงาน นโยบาย ที่เป็นเหมือนอุปสรรค- ตอบในสิ่งที่เขาทำประจำอยู่แล้วแต่ต้องขอบคุณอ.ปกรณ์ที่เป็นทั้งมาสเตอร์โค้ชและพี่เลี้ยงทีมวิทยากร T&GC ที่เรามักจะมี session ติวกันสม่ำเสมอและมีพื้นที่ให้พูดคุยแบบ 1 on 1 ได้ตลอดเวลาและผมก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ใน ”ลำดับขั้นการพัฒนาการสอน T&GC” และโดยเฉพาะ “กรอบความคิดและทักษะโค้ช” นั่นเองหลังจากนั้นผมก็เริ่มฟังได้ลึกขึ้น ได้ยิน Mindset ที่เป็น Value , strength , Fear , Need ของผู้เรียนเวลาที่เขาแชร์ในคลาส ทำให้ค่อยๆเข้าใจผู้เรียนในมุมของเรื่องที่สอนมากขึ้นเมื่อประยุกต์เข้ากับแก่นของแต่ละหลักสูตรทำให้การสอนในช่วงหลังๆผมสามารถหยิบแก่นนั้นมาผสมผสานกับหลักการโค้ช ทำให้ผู้เรียนเกิด Awareness กับตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการ- มองเห็นคุณค่าของตัวเองในงานนั้นๆ- เห็นประโยชน์ที่จะได้จากการนำไปใช้- เปลี่ยนมาโฟกัสที่เป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จแทนปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ- คิดหาวิธีการใหม่ๆ ไม่ยึดติดแนวทางเดิมๆผมเรียกวิธีการสอนแบบนี้ว่า การสอนที่ระดับ Mindset ครับ

  16 ต.ค. 2566    187

Meeting Facilitation Skill

  16 ต.ค. 2566    159

พัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศาและการพัฒนาทีมงาน

วันนี้กลับมาพบกับพี่ๆวิศวกรโครงการของบ.ซิโนไทย เป็นรุ่นที่ 2 แล้วในหัวข้อ พัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศาและการพัฒนาทีมงานการมาบรรยายที่นี่ทั้งสองครั้งมีความท้าทายสำหรับผมค่อนข้างมาก 1. บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 70คน ที่เป็นช่าง ไม่ค่อยพูด มีประสบการณ์สูง 2.บรรยายในวันที่ผู้เข้าอบรมผ่านค่ำคืนของการดื่มพอสมควรและอาการค้างต่อมาถึงวันนี้เนื่องจากผมไม่เชี่ยวชาญการใช้กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ขยับตัว ไม่มีดนตรี อุปกรณ์ ไม่ค่อยถนัดในการแจกของเพราะไม่แม่นจังหวะในการ build-up และไม่มีผู้ช่วยในคลาสผมเลยเลือกใช้จุดแข็งของตัวเองนั่นคือ Training & Group Coaching ผ่านจังหวะต่างๆในการเรียนรู้ตลอด 6 ชั่วโมง- เนื้อหาของเราแต่การเรียนรู้เป็นของเขา- เล่าเรื่องของเรา แต่เขาตระหนักได้เอง- ยกตัวอย่างของเรา แต่เขารู้สึกว่าคล้ายที่เขาเจอ- บอกเหมือนไม่บอก แต่เขาฉุกคิดได้เอง- คำถามเราให้เขาตอบตัวเอง - ไม่ได้โฟกัสคำตอบแต่โฟกัสที่มาของคำตอบขอบคุณฟีดแบ๊ควันนี้จากผู้เข้าอบรมรวมถึงผู้บริหารที่มานั่งสังเกตการณ์ที่ทำให้ผมเชื่อมั่นกับกระบวนการสอนที่เลือกใช้และให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แพ้กันครับเช่นเดิมเหมือนทุกครั้งที่ได้มีโอกาสบรรยายให้ธุรกิจก่อสร้าง …. นี่คือหกชั่วโมงที่เหมือนเรามาบอกเล่า ปรับทุกข์ เล่าสุขและอัพเดตชีวิตคนก่อสร้างกันครับ

  25 ก.ย. 2566    183

การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ 360 องศาและการพัฒนาทีมงาน

กลับมาบรรยายให้กับทางบริษัท ซิโน-ไทย ฯ อีกครั้ง แต่รอบนี้เป็นกลุ่มระดับวิศวกรโครงการ รุ่นที่1/3การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ 360 องศาและการพัฒนาทีมงาน คือหัวข้อหลักสูตรในวันนี้ย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่ยังบริหารโครงการเหมือนกลุ่มผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผมในขณะนั้นคือเรื่อง คนความ เก่งงาน และ เก่งจัดการ นั้นคือสิ่งที่ผู้บริหารโครงการมีอยู่ นั่นจึงทำให้เติบโตขึ้นมาได้ แต่การจะไปต่อจากนี้ต้องเพิ่มความเก่ง คน และเก่ง พัฒนา ให้มากขึ้นเนื่องเพราะเราจะทำงานผ่าน คน เป็นหลัก ความเป็นผู้นำจึงเป็นทั้งทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญ และจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคนในหลายๆมิติได้เช่น- ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องที่เกิดจากความไม่เข้าใจ ไม่รับฟังกันลงได้- ช่วยลดภาระ ความรับผิดชอบที่มีอยู่มากมายของหัวหน้า เพราะลูกน้องได้รับการพัฒนาความสามารถและความไว้วางใจจากหัวหน้า- มีผู้นำใหม่ๆเกิดขึ้นในทีมที่สามารถเป็นตัวตายตัวแทนเวลาที่หัวหน้าติดภารกิจได้- ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากผู้บริหารเพราะเชื่อมั่นในความสามารถของผู้นำ- สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดแรงกดดันจากการบังคับ สั่งการ สร้างรูปแบบการทำงานแบบแรงจูงใจเชิงบวก- ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากส่วนงานอื่นๆในยามที่ต้องการจากความไว้วางใจและการทำงานเป็นทีมมาบรรยายบริษัทก่อสร้าง-อสังหาฯ เหมือนได้กลับบ้านที่พูดภาษาเดียวกัน เข้าใจหัวอกเดียวกันโดยเฉพาะระดับวิศวกรโครงการและผู้จัดการโครงการที่น่าจะเริ่มต้นอาชีพนี้มาไล่ๆกันครับรอบพบกันต่ออีกสองรุ่นครับ

  19 ก.ย. 2566    168

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777